Brexit

Cum ne pregătim pentru BREXIT?

La nivel european

18 propuneri legislative, sunt fie adoptate fie în curs de adoptare pentru a pregăti Uniunea pentru Brexit, cu sau fără acord. Măsurile de contingeță propuse au un caracter unlateral, limitat în timp și acoperă un număr limitat de domenii.

La nivelul fiecărui stat membru UE27

Statele membre sunt afectate în mod diferit de Brexit, în funcție de proximitate și de nivelul relațiilor comerciale bilaterale.

La nivel individual

Întreprinderile și companiile care desfășoară activități comerciale cu Marea Britanie

Este responsabilitatea fiecărei întreprinderi să se pregătească pentru noile realități post-Brexit. 

Aspecte relevante pentru mediul de afaceri

In lipsa unui Acord de retragere, se va aplica cadrul normativ care se aplică țărilor terțe. COM a publicat o serie de avize pentru a reaminti normele care se aplică în momentul în care UK devine stat terț disponibile la adresa.(în domeniul vamal: https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-ro)

Comerț in interiorul UE versus comerț cu UK ca stat terț

Proceduri vamale, TVA și accize 

Furnizările/achizițiile intraunionale vor deveni operațiuni de import/export care se supun regulamentelor vamale în vigoare la acea dată:

– declarația sumară de intrare și notificarea de sosire

– supravegherea vamală

– depunerea declarației vamale și controlul la biroul vamal

– aplicarea procedurile vamale  pentru  eliberarea la import/export

– utilizarea regimurilor speciale și de tranzit – necesitatea obţinerii de autorizaţii şi licenţe

– înregistrare comercianți – codul EORI

– operatorii economici autorizați în UK nu mai beneficiază de facilităţi

– aplicarea regulilor de origine și încadrare tarifară

– traficul necomercial, traficul local și persoanele fizice care trec frontiera transportând mărfuri se vor supune controlului vamal

– alte verificări la intrare sau la import și cooperarea vamală ( controale fitosanitare, drepturi de proprietate intelectuală, controlul numerarului, etc.)

  Tarife

– comerțul dintre UE și UK se va desfășura în conformitate cu clauza națiunii celei mai favorizate conform  regulilor  OMC

– vor fi aplicate taxe vamale, TVA, accize și alte drepturi suplimentare 

Controale sanitare și fito-sanitare

– Importurile de animale și produse animaliere vor intra sub incidența controalelor vamale, necesitând în plus avize veterinare, sanitare și fito-sanitare. 

LUCRURI DE FĂCUT PENTRU A VĂ PREGĂTI PENTRU BREXIT

1. Efectuați o analiză internă referitoare la impactul Brexit-ului asupra întreprinderii dumneavoastră și asupra furnizorilor dumneavoastră. Analizați posibilitatea extinderii sau mutării activității întreprinderii  către o altă piață intracomunitară.

2. Familiarizați-vă cu procedurile vamale aplicabile comerțului cu state terțe. Accesați www.customs.ro  pentru mai multe informații. Luati in calcul necesitatea obtinerii de certificate de origine, licente de import , autorizatii, etc. și demarati din timp procedurile pentru obtinerea lor

3. Informați-vă din timp cu privire la modificările care vor surveni în ceea ce privește TVA-ul și accizele. 

4. Asigurați-vă că sunteți înregistrați în sistemul EORI!

5. Pregătiți-vă pentru costuri suplimentare din cauza Brexit-ului: pot fi aplicabile taxe vamale conform  tarifului vamal comun (TARIC), pentru importuri și exporturi.

6. Pregătiți-vă pentru întârzieri în ceea ce privește transportul de mărfuri, ar putea apărea dificultăți în gestionarea fluxului mare de treceri la granița dintre UE și UK  si în procesarea transporturilor la vamile de export

 7. Verificați valabilitatea contractelor de servicii cu prestatorii din Marea Britanie și existența unor eventuale clauze Brexit.

8. Verificați conformitatea întreprinderii dumneavoastră cu regulile europene pentru protecția datelor, având în vedere că Marea Britanie va deveni stat terț.

9. Aveți angajați cetățeni britanici? Asigurați-vă că aceștia urmează procedurile administrative necesare pentru reglementarea statutului lor în România după Brexit. Aceștia își vor menține în mare măsură, în orice scenariu, drepturile deținute în calitate de cetățean UE care a beneficiat de libera circulație.

10. Încercați să profitați de oportunitățile oferite de Brexit: accesul pe piața UE pentru companiile britanice nu va mai fi același după Brexit – puteți acoperi golul lăsat de aceștia.

11. Consultați cu regularitate www.imm.gov.ro și www.mae.ro/brexit/pregatiri

Scroll to Top
Scroll to Top